//Personlig träning – Yoga

Personlig träning – Yoga

Förbättra din sits och inverkan på hästen genom att öka din egna kroppsmedvetenhet. En balanserad sits är en kombination av rörlighet, smidighet och stabilitet. Ryttaren behöver strategier för att kunna vara i harmoni med hästen och påverka hästens rörelser i rätt riktning. Med hjälp av individuellt anpassade yogapositioner jobbar vi med ryttarens styrka, balans, koordination, rörlighet, hållning och andningsteknik.

750 kr

Kategori: