Yoga

Yoga är ett system där man genom fysiska ställningar, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker skapar balans mellan kropp och själ. Ordet yoga är sanskrit och betyder förening/balans. En vanlig missuppfattning är att yoga bara är fysiska ställningar men yoga är en hel vetenskap. Yoga syftar till att skapa balans mellan kropp och själ. Yoga är en teknik för fysiskt, mentalt och andligt växande.

Varför träna yoga?

Vi utsätts konstant för  mycket information och stress i vår vardag vilket gör yogan till et perfekt verktyg för att hitta ett inre lugn.  Vi arbetar med att förbättra styrka, rörlighet, koordination och balans tillsammans med andetaget för att förebygga skador, rehabilitera gamla skador och  hjälpa oss att lättare möta vardagen genom ett lugnare och mer balanserat sinne.

750 kr

Kategori: